Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
• sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
• sporządzenie zeznania rocznego
• przygotowywanie bilansów ( ocena działalności)
• przygotowywani przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
• reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
• archiwizacja dokumentów