Ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego

Ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego

• sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
• wyliczenie zobowiązania podatkowego
• sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
• sporządzenie deklaracji podatkowych
• sporządzenie deklaracji ZUS i druków RMUA
• prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• sporządzenie zeznania rocznego
• przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
• reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
• archiwizacja dokumentów.